Selectează o Pagină

REZULTATELE

 

etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 24.04.2023, organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de muncitor calificat treaptă profesională II (calificat deservent utilaje- buldoexcavatorist), Compartimentului gospodărire comunală, pază și salubritate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comunei Frumoasa, județul Teleorman,

  

În conformitate cu art. 37 alin.(1), din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in urma selectiei dosarelor inscrise  comisia de concurs a constatat urmatoarele:

 

Nr

crt.

Nr.

înregistrare

dosar

Funcția pentru care candidează Rezultatul

probei

Motivul

respingerii

1 860/28.03.2023 muncitor calificat treaptă profesională II (buldoexcavatorist) Admins
2 890/29.03.2023 muncitor calificat treaptă profesională II (buldoexcavatorist) Admins

 

În conformitate cu prevederile art. 53 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – doamna Cristea Camelia- Cristina, până pe data de 13.04.2023,  ora 16:00.

 

Afişat astăzi 12.04.2023,  ora 16:00 la sediul Primăriei comunei Frumoasa și pe website-ul Primăriei comunei Frumoasa.

 

 

 

Secretar comisie: Cristea Camelia-Cristina