Select Page

Anunt fose

cerere pf fose

cerere pj fose

A N U N Ț

 

 

Primăria comunei Frumoasa aduce la cunoștință persoanelor fizice și persoanelor juridice de pe raza UAT Frumoasa, că prin H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

Astfel, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au imobile pe raza UAT Frumoasa , au urmatoarele obligatii:

  • Cei care si-au construit fose septice incepanad cu data de 26 mai a.c. si care isi construiesc si in prezent, au obligatia de a le declara la Primăria Comunei Frumoasa pana la data de 31 octombrie a.c.
  • Cei care au fose septice construite inainte de data de 26 mai a.c. au obligatia de a le declara la primarie pana la data de 30 noiembrie a.c.

Nedepunerea acestei declarații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, conform prevederilor art.23 din H.G. nr.714/2022  privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea / înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

PRECIZĂRI DIN H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea / înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate :

  • (1) Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii prefabricate standardizate şi/sau construcţii. (2) Instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016.

(3) Bazinele vidanjabile etanşe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicaţiilor tehnice de montare şi utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalaţiei.

  • Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare
  • Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.

 

 

P R I M A R,

Dragne Marian