Select Page

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA Privind achizitia de mobilier in cadrul proiectului:   ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din  comuna Frumoasa, judetul Teleorman”

                                                                                                                                APROBAT                                                                                                                         ...