Select Page

 

 

REZULTATELE

 

etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 06.09.2023, organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacant de execuție de pompier – șef S.V.S.U, nivel studii – medii, grad/treaptă I, din cadrul compartimentului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumoasa., comunei Frumoasa, județul Teleorman,

 

 

 

 

În conformitate cu art. 37 alin.(1), din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in urma selectiei dosarelor inscrise  comisia de concurs a constatat urmatoarele:

 

Nr

crt.

Nr.

înregistrare

dosar

Funcția pentru care candidează Rezultatul

probei

Motivul

respingerii

1 2451/28.08.2023 Pompier- sef SVSU Admis

 

În conformitate cu prevederile art. 53 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – domnul Stancu Mihai – Andrei, până pe data de 31.08.2023,  ora 16:00.

 

Afişat astăzi 30.08.2023,  ora 16:00 la sediul Primăriei comunei Frumoasa și pe website-ul Primăriei comunei Frumoasa.

 

 

 

Secretar comisie: Stancu Mihai – Andrei