Select Page

 

 

 

REZULTATELE

 

la proba interviului a concursului din data de 06.09.2023, organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacant de execuție de pompier – șef S.V.S.U, nivel studii – medii, grad/treaptă I, din cadrul compartimentului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumoasa., comunei Frumoasa, județul Teleorman,

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile  HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in urma probei interviu comisia de concurs a constatat urmatoarele:

 

Nr

crt.

Nr.

înregistrare

dosar concurs

Funcția pentru care candidează Punctaj proba scrisa Rezultatul

probei

1 2451/28.08.2023 Pompier- sef SVSU 89 Admis

 

În conformitate cu prevederile art. 53 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – domnul Stancu Mihai- Andrei, până pe data de 07.09.2023,  ora 14:00.

 

Afişat astăzi 06.09.2023,  ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Frumoasa și pe website-ul Primăriei comunei Frumoasa.

 

 

 

Secretar comisie: Stancu Mihai- Andrei