Select Page

 

 

 

 

REZULTATELE FINALE

 

ale concursului din data de 06.09.2023, organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacant de execuție de pompier – șef S.V.S.U, nivel studii – medii, grad/treaptă I, din cadrul compartimentului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumoasa., comunei Frumoasa, județul Teleorman,

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile  HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in urma probei scrise și a interviului comisia de concurs a constatat urmatoarele:

 

Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

dosar concurs

Rezultatul probei scrise Rezultatul interviului Rezultat

final

Punctaj Calificativ Punctaj Calificativ Punctaj Calificativ
1 2451/28.08.2023 77 Admis 89 Admis 168  

Admis

 

 

În conformitate cu prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – domnul Stancu Mihai- Andrei, până pe data de 08.09.2023,  ora 14:30.

 

Afişat astăzi 07.09.2023,  ora 14:30 la sediul Primăriei comunei Frumoasa și pe website-ul Primăriei comunei Frumoasa.

 

 

 

Secretar comisie: Stancu Mihai- Andrei