Persoana responsabilă cu Legea 544/2001

Denumirea compartimentului: Relaţii cu publicul/secretariat/administrativ

Funcţia:

Numele şi prenumele:

Telefon/fax:

E-mail:

Responsabilităţi privind aplicarea Legii nr.544/2001: persoana desemnată este responsabilă cu difuzarea informatiilor de interes public şi asigură în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, accesul oricărei persoane la informaţiile de interes public gestionate de autorităţile administraţiei publice locale.